کنایه ها

 • به یاد داشته باشید که زندگی درس های بزرگی دارد که معمولاً در سخت ترین شرایط و بدترین اشتباهات، آن ها را یاد می گیرید.

 • هرگز نباید پشیمان هیچ چیز در زندگی خود باشید. اگر اتفاقی خوب را از دست دادید، به این فکر کنید که یک تجربه لذت بخش داشتید. اگر از اتفاق بد پشیمان بودید، به این فکر کنید که تجربه بزرگی به دست آورده اید.

 • همیشه آن چیزی هستید که فکر می کنید نیستید. ترس و نگرانی های خود را از اشتباه کردن کنار بگذارید. در عوض باید به راه و روش صحیح فکر کنید.

 • شما از آن چیزی که باور دارید، شجاع تر و از آن چیزی که به نظر می رسید، قوی تر و از آن چیزی که فکر می کنید، باهوش تر هستید.

 • سختی ها اغلب افراد معمولی را برای تبدیل شدن به یک انسان فوق العاده آماده می کنند.

 • ساده زندگی کردن می تواند بهترین جذابیت می باشد. محدودیت کلمه ای است که افراد تنبل برای توجیه تلاش نکردن خود به کار می برند.

 • اجازه ندهید که مشکلاتتان شما را به جلو هل بدهد. بلکه باید رویاهایتان را دنبال کنید. فکر نکنید که سکوت کردن نشانه ضعف می باشد. افراد باهوش اهداف خود را جار نمی زنند.

 • کلید موفقیت ، تمرکز روی ذهن هوشیارتان و معطوف کردن حواستان به چیزهایی است که به آن ها علاقه دارید و چیزهایی که از آن ها می ترسید.

 • از شکست خوردن نترسید. از این بترسید که بعد از گذشت مدت زمانی در یک جایگاه ثابت باقی بمانید. تپه تنها یک فرصت دیگر است که رقبایتان را پشت سرتان قرار دهید.

 • چیزی که شما را به چالش نکشد، نمی تواند شما را تغییر بدهد. از هدفتان به خاطر اینکه مدت زمان زیادی طول کشیده است، دست نکشید. در هر صورت می توانید این زمان را طی کنید.

 • برای رعایت استانداردهایتان هیچ گاه عذرخواهی نکنید. مطمئن باشید انسان های زیادی آرزو دارند که در جایگاه شما باشند.

 • شروع به انجام کارهایی کنید که باید انجام دهید. ناگهان متوجه می شوید که غیر ممکن ها را به ممکن تبدیل کرده اید.

 • زمانی که می دانید چه چیزی می خواهید، قطعا راهی برای رسیدن به آن پیدا می کنید.

 • همیشه همه چیز غیر ممکن به نظر می رسد تا زمانی که آن ها را انجام دهید.

 • همیشه با لبخند از جای خود برخیزید و مطمئن باشید که روزی پر از موفقیت خواهید داشت و برای انجام هیچ کاری نترسید.

 • ذهنتان را از ترس هایی که دارید، پر نکنید. رویاهایتان را در قلبتان دنبال کنید.